องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล [ 1 ธ.ค. 2565 ]10
22 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 1 ธ.ค. 2565 ]25
23 ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]14
24 งานแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชนและกีฬาฟุตบอลประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]15
25 ประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 10 ต.ค. 2565 ]12
26 ประกาศ ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่ 1-52 [ 21 ก.ย. 2565 ]27
27 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]32
28 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]25
29 ผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามจังหวัดแยกออกเป็น 2 ประเด็น [ 22 ก.พ. 2565 ]31
30 ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาต สิ่งล้วงล้ำน้ำ ประจำปี 2565 [ 30 ม.ค. 2565 ]30
31 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง /ภาษีป้าย [ 5 ม.ค. 2565 ]30
32 กิจกรรม 5ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]34
33 ประกาศรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2564 [ 24 ต.ค. 2564 ]31
34 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 26 พ.ค. 2564 ]29
35 ผู้ที่ต้องการออกนอกพื้นที่ต้องของใบอนุญาต พร้อมดาวโหลดแอปหมอชนะ [ 21 พ.ค. 2564 ]32
36 แจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติมในการอนุญาตออกนอกจังหวัดตราด [ 20 พ.ค. 2564 ]26
37 ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาติสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประจำปี 2564 [ 30 ม.ค. 2564 ]29
38 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]28
39 ผู้ขอใช้บริการเก็บขนมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง [ 28 ก.ย. 2563 ]24
40 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล [ 14 ส.ค. 2563 ]28
 
|1หน้า 2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605
E-mail : saraban@nongkhansong.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign