องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ

    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ