องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้ (ข้อมูลด้านภาษีต่างๆ)


ประกาศ ขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง