องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยหงษ์สมุทร หมู่ 3 [ 27 ก.ย. 2566 ]5
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยรวมญาติ หมู่ 5 [ 27 ก.ย. 2566 ]4
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ถนนประชาภักดี 5 ซอย 2 ฝั่งขวา หมู่ 5 [ 27 ก.ย. 2566 ]3
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยข้างเล้าหมู นายซูตั้ง หัชลีฬหา หมู่ 2 [ 27 ก.ย. 2566 ]4
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยแก้วตาด หมู่ 1 [ 27 ก.ย. 2566 ]7
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล.ซอยพอใจ บริเวณบ้านนายกู้เกียรติ แซ่เซียว หมู่ที่ 1 [ 14 ก.ย. 2566 ]3
7 ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีจซอยบ้านพรง - ธรรมวุฒิฑานุสรณ์ หมู่ 5 [ 10 พ.ค. 2566 ]20
8 ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล.ซอยพอใจ บริเวณบ้านนายแดง สังข์ผาด หมู่ 1 [ 10 พ.ค. 2566 ]18
9 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]27
10 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]40
11 ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ 1 บ้านแหลมหิน [ 21 มิ.ย. 2565 ]40
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังทลายสระน้ำ หมู่ 5 ต.หนองคันทรง [ 26 เม.ย. 2565 ]41
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ 1 บ้านแหลมหิน [ 4 มี.ค. 2565 ]40
14 ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬา หมู่ 1 บ้านแหลมหิน [ 15 ก.พ. 2565 ]36
15 ราคากลางงานก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬา หมู่ 1 บ้านแหลมหิน [ 9 ก.พ. 2565 ]39
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]38
17 แจ้งประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565 [ 11 พ.ย. 2564 ]36
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขวางหมู่ 4 [ 25 ก.ย. 2564 ]49
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแหลมโพธิ์-เกาะปู หมู่ 1 [ 21 ก.ย. 2564 ]32
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขวางหมู่ 4 [ 9 ก.ย. 2564 ]52
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605
E-mail : saraban@nongkhansong.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign