วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกิดสุทธิ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประสานมิตร 3 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวโคก 1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราเด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านพรง - ธรรมวุฒิฑานุสรณ์ บริเวณบ้านนายห๋อง ใจชื้น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างรถแบ็คโฮเล็กปรับพื้นที่และผิวจราจรที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อยางนอกพร้อมเปลี่ยนและแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างตัดสติ๊กเกอร์แก้ไข วันที่ เดือน พ.ศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลการจัดกิจกรรมนันทนาการงานวันเด็กแห่งชาติปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง