องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่อบต.หนองคันทรง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.หมู่1 บ้านแหลมหิน ร่วมจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอ


เจ้าหน้าที่อบต.หนองคันทรง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.หมู่1 บ้านแหลมหิน ร่วมจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

2023-10-18
2023-09-25
2022-03-06
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-01
2022-01-31
2022-01-06
2022-01-04
2021-12-02