องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่ อบต.หนองคันทรงลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคันทรง เพื่อรับฟังปัญหาและความเดือนร้อนของประชาชนในวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อนำมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การแก้ไขปัญห


เจ้าหน้าที่ อบต.หนองคันทรงลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคันทรง เพื่อรับฟังปัญหาและความเดือนร้อนของประชาชนในวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อนำมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนต่อไป

2024-03-14
2023-12-08
2023-10-18
2023-09-25
2022-03-06
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-01
2022-01-31
2022-01-06