องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
 


อบต.หนองคันทรงโดยท่านนายกสุมล เง็กลี้ และเจ้าหน้าที่ ฯลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ถูกกักตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่ตำบลหนองคันทรง


อบต.หนองคันทรงโดยท่านนายกสุมล เง็กลี้ และเจ้าหน้าที่ ฯลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ถูกกักตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่ตำบลหนองคันทรง

2024-03-14
2023-12-08
2023-10-18
2023-09-25
2022-03-06
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-01
2022-01-31
2022-01-06